אודותנו

חשבונתון הינה הוצאה לאור לספרי  לימוד ומבחנים בהנהלת חשבונות וחשב שכר בכיר.
 
ספרי הלימוד והמבחנים להנהלת חשבונות מכינים לבחינות הגמר הממשלתיות בהנהלת חשבונות שמבוצעות ע"י משרד הכלכלה.
ספרי הלימוד והמבחנים לחשב שכר בכיר מכינים לבחינות של לשכת רואי החשבון בישראל.
כ -90% מתלמידי המכללות בישראל  לומדים מספרי  הוצאת חשבונתון. 
הוצאת חשבונתון מעדכנת את ספרי הלימוד והמבחנים  כל שנה.